Mācību programmas

 

Aerobikas ”C” kategorijas sporta speciālists

Lai nodrošinātu konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas Latvijā, Latvijas Aerobikas asociācija LAA 2004. gadā nodibināja izglītības mācību centru „Dzīves stils” (apliecības Nr. 3360800314) un saņēma LR Izglītības ministrijā profesionālās izglītības programmas licenci, kura atbilst Eiropas Savienības direktīvām sporta jomā . Saskaņā ar minēto licenci, LAA mācību centrs „Dzīves stils” ir tiesīgs izsniegt apliecību ”Aerobikas ”C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide” par profesionālas izglītības programmas apgūšanu (ne mazāk....