LATVIJAS AEROBIKAS ASOCIĀCIJA (LAA)

 

Latvijas aerobikas asociācija (LAA) ir 1993 gadā dibināta organizācija, kas apvieno Latvijas profesionālos fitnesa un sporta trenerus, ar mērķi popularizēt un attīstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Latvijas mērogā, kā arī nodrošināt nepārtrauktu, augsti kvalificētu fitnesa un sporta pedagogu izglītošanu aerobikā un citos fitnesa veidos. Tādējādi LAA veic ilgtermiņa ieguldījumu kopējā iedzīvotāju aktīvās atpūtas, ārstnieciskās vingrošanas un sporta nodarbību kvalitātes celšanā Latvijā

Lai nodrošinātu konkurētspējīgas tālākizglītības iespējas Latvijā, LAA 2004. gadā nodibināja izglītības mācību centru „Dzīves stils” (apliecības Nr. 3360800314) un saņēma LR Izglītības ministrijā profesionālās izglītības programmas licenci, kura atbilst Eiropas Savienības direktīvām sporta jomā . Saskaņā ar minēto licenci, LAA mācību centrs „Dzīves stils” ir tiesīgs izsniegt apliecību ”Aerobikas ”C” kategorijas sporta speciālistu pilnveide par profesionālas izglītības programmas apgūšanu (ne mazāk kā 320 stundu apjomā) un sekmīgu eksāmenu nokārtošanu. 

Saņemot apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi (320 stundas, kods 30P 813 01) izglītojamam ir jāiesniedz dokumentus Sporta speciālistu sertifikācijas komisijai, lai pēc veiksmīgas teorētiskā eksāmena nokārtošanas saņemtu “C” kategorijas Sporta speciālista sertifikātu uz pieciem gadiem.

Paralēli piedāvātai „C” kategorijas tālākizglītības programmai LAA Valde ik gadu rūpējas par Latvijas fitnesa treneru/instruktoru kvalifikācijas celšanu, kā arī organizē masu pasākumus visiem aktīva dzīvesveida piekritējiem, aptverot visas LAA darbības jomas:

  • dažādas kvalifikācijas celšanas meistarklases un seminārus,
  • ikgadējo aerobikas festivālu "Aerobika visiem",
  • ikgadējo aerobikas instruktoru/treneru kvalifikācijas celšanas semināru/vasaras nometni "Fitness Camp "Ronīši"",
  • ikgadējo starptautisko semināru "Aerobikas svētki",
  • ikgadējo aerobikas maratonu.

Ņemot vērā  fitnesa, sporta un skaistuma veicināšanas jomu ciešo sasaisti, savu pasākumu organizēšanā LAA cenšas iesaistīt atbilstošo nozaro uzņēmumus, veidojot ilglaicīgu, abpusēji izdevīgu sadarbību veselīga dzīvesveida un Latvijas ražotāju preču popularizēšanai.

Katrs pasākums tiek atspoguļots LAA interneta mājas lapā www.aerobikavisiem.lv